" /> Hướng dẫn sử dụng các bộ thẻ cứng của clbmecun.com – CLB Mẹ Cún

Hướng dẫn sử dụng các bộ thẻ cứng của clbmecun.com

1. Bộ thẻ toán đầu tiên cho bé:

Tráo thẻ hình:

Mẹ vừa tráo vừa đọc nhanh số in ở mặt sau cho bé theo trình tự:

- Ngày 1: bé học số từ 1-10

- Ngày 2: bé học số từ 6-15

- Ngày 3: bé học số từ 11-20

- Ngày 4: bé học số từ 16-25

- Ngày 5: bé học số từ 21-30

- Ngày 6: bé học số từ 26-35

- Ngày 7: bé học số từ 31-40

- Ngày 8: bé học số từ 36-45

- Ngày 9: bé học số từ 41-50

 Lặp lại hoặc cho bé học bộ 63 ngày Shichida 

Tráo thẻ hình và số:

Mẹ lặp lại chương trình như trên nhưng cho bé nhìn hình và lật nhanh sang mặt số để bé thấy cả hình và số

Trò chơi chọn thẻ:

Tráo 2 thẻ cho bé xem ví dụ thẻ 20 và 21, sau đó giơ hải thẻ hỏi bé " 20 đâu? ", " 21 đâu?"

Nếu bé chưa biết chỉ tay, mẹ có thể nhờ bà hoặc ba hỗ trợ đưa tay bé về phía đáp án và trả lời " 20 đây ", " 21 đây "

Lưu ý: không để bé nhìn quá lâu, tráo nhanh để bé luyện khả năng ghi nhớ tức thời.

2. Bộ thẻ hình đầu tiên cho bé:

Tráo thẻ

Mỗi ngày tráo cho bé học 10 hình, thêm 5 hình mới và lược bớt 5 hình cũ mỗi ngày. Lặp lại 3-4 lần.

Trò chơi chọn thẻ:

Cho bé xem 2 thẻ bất kỳ và gọi tên 2 thẻ. Sau đó đặt câu hỏi cho bé, ví dụ: chó đâu, mèo đâu ... để bé lựa chọn

3. Bộ thẻ tranh kích thích tư duy

Loại thẻ cung cấp thông tin:

Mẹ vừa tráo thẻ cho bé vừa đọc thông tin in phía sau.

Loại thẻ câu hỏi, trả lời, so sánh ( in 2 mặt ngược nhau ):

Mẹ đọc câu hỏi và cho bé xem mặt hình có câu hỏi, rồi lật ngược nhanh sang mặt hình có câu trả lời, đọc câu trả lời cho bé.

4. Bộ thẻ tranh bài hát: 

Mẹ vừa hát vừa tráo thẻ cho bé nhìn.Older Post